RB_ASO 22/2019: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

RB_ASO 21/2019: Zwrot kosztów produkcji gry “Vampire: The Masquerade ? Coteries of New York”

RB_ASO 20/2019: Zmiana terminu premiery gry “Vampire: The Masquerade ? Coteries of New York” na platformie PC

RB_ASO 19/2019: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej z Paradox Interactive AB

RB_ASO 18/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Vampire: the Masquerade ? Coteries of New York? na platformie PC

RB_ASO 17/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Midnight Evil? na platformie Nintendo Switch

RB_ASO 16/2019: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu GameINN

RB_ASO 15/2019: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry ?Ritual: Crown of Horns?

RB_ASO 14/2019: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.

RB_ASO 13/2019: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB_ASO 12/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

RB_ASO 11/2019: Zawarcie umowy z Legendary Television Productions

RB_ASO 10/2019: Zawarcie umowy licencyjnej z Paradox Interactive

RB_ASO 9/2019: Zawarcie umowy wydawniczej z Impulse Game Studios Ltd.

RB_ASO 8/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Ritual: Crown of Horns? w ramach Steam Early Access 

RB_ASO 7/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Serial Cleaner? na platformie iOS

RB_ASO 6/2019: Rozpoczęcie kampanii promocyjno ? marketingowej gry ?Ritual: Crown of Horns?

RB_ASO 5/2019: Wyznaczenie daty rozpoczęcia kampanii na portalu Kickstarter w zakresie gry planszowej ?Halls of Horror?

RB_ASO 4/2019: Wprowadzenie nowej marki własnej ?Draw Distance? na rynek gier

RB_ASO 3/2019: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

RB_ASO 2/2019: Zawarcie umowy z Agency for the Performing Arts, Inc (APA)

RB_ASO 1/2019: Zawarcie umowy dystrybucyjnej gry ?Serial Cleaner? na rynek światowy w zakresie platformy iOS

RB_ASO 18/2018: Zmiana terminu premiery gry “Ritual”

RB_ASO 17/2018: Zawarcie umowy dystrybucyjnej gry ?Serial Cleaner? na rynek chiński w zakresie platformy iOS

RB_ASO 16/2018: Prototyp gry planszowej “Halls of Horror”

RB_ASO 15/2018: Data premiery gry ?Halls of Horror?

RB_ASO 14/2018: Zmiana tytułu gry tworzonej we współpracy z Microsoft Corporation

RB_ASO 13/2018: Data premiery gry DeathTV oraz rozpoczęcie kampanii promocyjno – marketingowej gry na terenie USA

RB_ASO 12/2018: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

RB_ASO 11/2018: Zawarcie istotnej umowy ramowej dotyczącej współpracy w zakresie wykonywania portów

RB_ASO 10/2018: Ustalenie daty premiery gry ?Serial Cleaner? na platformie Nintendo Switch w Japonii

RB_ASO 09/2018: Zawarcie istotnej umowy produkcyjnej z Microsoft Corporation

RB_ASO 08/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 29 czerwca 2018 r.

RB_ASO 07/2018: Informacja o terminie premiery gry “Ritual”

RB_ASO 06/2018: Implementacja gry “Serial Cleaner” na urządzenia mobilne w systemach iOS

RB_ASO 05/2018: Premiera gry ?Paper Wars: Cannon Fodder Devastated? na Nintendo Switch

RB_ASO 04/2018: Zawarcie umowy na wydanie gry “Serial Cleaner” na platformie Nintendo Switch w Japonii

RB_ASO 03/2018: Zawarcie istotnej umowy na wydanie, marketing i dystrybucję gier ?Red Game Without a Great Name? i ?Green Game: Time Swapper? na platformie Android

RB_ASO 02/2018: Informacja o niedojściu do skutku emisji obligacji serii A

RB_ASO 01/2018: Certyfikacja gry Paper Wars: Cannon Fodder Devastated przez Nintendo

RB_ASO_27/2017: Strategia Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie na rok 2018

RB_ASO_26/2017: Zmiana daty premiery gry Red Game Without a Great Name na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej

RB_ASO_25/2017: Premiera gry Serial Cleaner na platformie Nintendo Switch

RB_ASO_24/2017: Premiera gry Red Game Without a Great Name na platformie Nintendo Switch

RB_ASO_23/2017: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A

RB_ASO_22/2017: Premiera gry Green Game: Time Swapper na platformie Nintendo Switch

RB_ASO_21/2017: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia warunków emisji

RB_ASO_20/2017: Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej gry Serial Cleaner ? implementacja gry Serial Cleaner na platformę Nintendo Switch

RB_ASO_19/2017: Uzyskanie licencji na wydanie gry ?Paper Wars: Cannon Fodder ? na platformie Nintendo Switch

RB_ASO_18/2017: Podjęcie prac nad przekonwertowaniem gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformę Nintendo Switch

RB_ASO_17/2017: Podpisanie umowy producenckiej z DJ2 ENTERTAINMENT INC.

RB_ASO_16/2017: Ustalenie daty premiery i ceny gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformie Android

RB_ASO_15/2017: Premiera gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformie Android

RB_ASO 14/2017: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

RB_ASO 13/2017: Podjęcie uchwał na WZA

RB_ASO 12/2017: Wyznaczenie daty premiery gry Serial Cleaner

RB_ASO 11/2017: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB_ASO 10/2017: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB_ASO 9/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017r.

RB_ASO 8/2017: Ukończenie prac produkcyjnych nad grą Serial Cleaner

RB_ASO 7/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

RB_ASO 10/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

RB_ASO 6/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu sektorowego GameInn

RB_ASO 5/2017: Wznowienie prac nad grą ?Blind?n?Bluff?

RB_ASO 4/2017: Premiera gry ?Serial Cleaner?

RB_ASO 3/2017: Akceptacja gry ?Serial Cleaner? do programu Nvidia Indie Spotlight

RB_ASO 2/2017: Rozpoczęcie prac nad przeportowaniem gier Emitenta na system Android

RB_ASO 1/2017: Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry Serial Cleaner