KONTAKT DLA INWESTORÓW

Bartłomiej Mielcarek

tel. +48 696 093 002

mail: bmielcarek@drawdistance.dev

Social Media IR:

DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI

Draw Distance Spółka Akcyjna

ul. Cystersów 9

31-553 Kraków

tel. +123461141

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000615245, NIP 712-316-28-44, REGON 060475890

Kapitał zakładowy 1 311 200,00 zł w całości opłacony