RAPORTY BIEŻĄCE (EBI)

Raport 25/2017 -Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Raport 24/2017 – Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w statucie 

Raport 23/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

Raport 22/2017 – Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A

Raport 21/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport 20/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Raport 19/2017 – Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

Raport 18/2017 – Przedstawienie życiorysów nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

 Raport 17/2017 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

 Raport 16/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r.

 Raport 15/2017 – Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Raport 14/2017 – Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Raport 13/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017r.

 Raport 11/2017 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

 Raport 9/2017 – Raport kwartalny iFun4all S.A za I kwartał 2017 roku

 Raport 8/2017 – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

 Raport 6/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 Raport 5/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 Raport 4/2017 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

 Raport 2/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

RAPORTY OKRESOWE (EBI)

RAPORTY ESPI

RB ASO 26/2021: Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023

RB ASO 25/2021: Aktualizacja planu wydawniczego gry planszowej “Halls of Horrors”

RB ASO 24/2021: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej z Paradox Interactive AB w zakresie IP “Vampire: The Masquerade”

RB ASO 23/2021: Formalne zakończenie realizacji projektu pn. “Opracowanie systemu automatycznego modelowania rozgrywki w oparciu o real world data dzięki opracowaniu i zastosowaniu inteligentnego agenta testującego oraz automatyzacji procesu balansowania rozgrywki”

RB ASO 22/2021: Rozwiązanie umowy z Badland Publishing

RB ASO 21/2021: Zawarcie istotnej umowy

RB ASO 20/2021: Zawarcie umowy wydawniczej dla gry “Serial Cleaners”

RB ASO 19/2021: Odstąpienie od oferty publicznej

RB ASO 18/2021: Zaawansowane stadium negocjacji z potencjalnym wydawcą

RB ASO 17/2021: Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji serii C

RB ASO 16/2021: Zmiana terminu premiery gry ?Serial Cleaners?

RB ASO 15/2021: Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji serii C

RB ASO 14/2021: Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki

RB ASO 13/2021: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21.06.2021 r.

RB ASO 12/2021: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii C

RB ASO 11/2021: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01.06.2021 r.

RB ASO 10/2021: Ogłoszenie przerwy w obradach w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ASO 09/2021: Zawarcie umowy z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

RB ASO 08/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 czerwca 2021 r.

RB ASO 07/2021: Zamiar emisji akcji serii C

RB ASO 06/2021: Zawarcie istotnej umowy na prace koncepcyjne

RB ASO 05/2021: Zawarcie umowy licencyjnej z Paradox Interactive

RB ASO 04/2021: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

RB ASO 03/2021: Zmiana planu wydawniczego w zakresie formy wydania gry planszowej “Halls of Horror”

RB ASO 02/2021: Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej

RB ASO 01/2021: Wstępne wyniki finansowe

RB ASO 25/2020: Zawarcie istotnej umowy z Humble Bundle

RB ASO 24/2020: Częściowy zwrot kosztów produkcji gry “Vampire: The Masquerade – Shadows of New York”

RB ASO 23/2020: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.08.2020 r.

RB ASO 22/2020: Zawarcie istotnej umowy z Humble Bundle

RB ASO 21/2020: Ustalenie daty premiery gry “Vampire: The Masquerade – Shadows of New York”

RB ASO 20/2020: Ustalenie daty premiery gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” w Japonii

RB ASO 19/2020: Zawarcie istotnej umowy wydawniczej

RB ASO 18/2020: Zawarcie umowy z Sony Pictures Television Inc.

RB ASO 17/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 sierpnia 2020 r.

RB ASO 16/2020: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

RB ASO 15/2020: Ustalenie okresu premiery gry “Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” na platformach PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch

RB ASO 14/2020: Rozpoczęcie oficjalnej kampanii marketingowej nowej gry Spółki

RB ASO 13/2020: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących

RB ASO 12/2020: Zawarcie umowy na wydanie gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” w japońskiej wersji językowej

RB ASO 11/2020: Zapowiedź wydania samodzielnego dodatku do gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York”

RB ASO 10/2020: Ustalenie daty premiery gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformie Xbox One

RB ASO 9/2020: Ustalenie daty premiery gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformie PlayStation 4

RB ASO 8/2020: Przekazanie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

RB ASO 7/2020: Ustalenie daty premiery gry “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformie Nintendo Switch

RB ASO 6/2020: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.02.2020 r.

RB ASO 5/2020: Ustalenie daty premiery gry “Ritual: Crown of Horns” na Xbox One

RB ASO 4/2020: Ustalenie daty premiery gry “Ritual: Crown of Horns” na Play Station 4

RB ASO 3/2020: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 02/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 lutego 2020 r.

RB ASO 2/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 lutego 2020 r.

RB ASO 1/2020: Rozszerzenie dystrybucji gry vampire: the masquerade: coteries of new york na systemy operacyjne linux i mac os

RB ASO 22/2019: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

RB ASO 21/2019: Zwrot kosztów produkcji gry “Vampire: The Masquerade ? Coteries of New York”

RB ASO 20/2019: Zmiana terminu premiery gry “Vampire: The Masquerade ? Coteries of New York” na platformie PC

RB ASO 19/2019: Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej z Paradox Interactive AB

RB ASO 18/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Vampire: the Masquerade ? Coteries of New York? na platformie PC

RB ASO 17/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Midnight Evil? na platformie Nintendo Switch

RB ASO 16/2019: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu GameINN

RB ASO 15/2019: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry ?Ritual: Crown of Horns?

RB ASO 14/2019: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.

RB ASO 13/2019: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ASO 12/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

RB ASO 11/2019: Zawarcie umowy z Legendary Television Productions

RB ASO 10/2019: Zawarcie umowy licencyjnej z Paradox Interactive

RB ASO 9/2019: Zawarcie umowy wydawniczej z Impulse Game Studios Ltd.

RB ASO 8/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Ritual: Crown of Horns? w ramach Steam Early Access 

RB ASO 7/2019: Ustalenie daty premiery gry ?Serial Cleaner? na platformie iOS

RB ASO 6/2019: Rozpoczęcie kampanii promocyjno ? marketingowej gry ?Ritual: Crown of Horns?

RB ASO 5/2019: Wyznaczenie daty rozpoczęcia kampanii na portalu Kickstarter w zakresie gry planszowej ?Halls of Horror?

RB ASO 4/2019: Wprowadzenie nowej marki własnej ?Draw Distance? na rynek gier

RB ASO 3/2019: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

RB ASO 2/2019: Zawarcie umowy z Agency for the Performing Arts, Inc (APA)

RB ASO 1/2019: Zawarcie umowy dystrybucyjnej gry ?Serial Cleaner? na rynek światowy w zakresie platformy iOS

RB ASO 18/2018: Zmiana terminu premiery gry “Ritual”

RB ASO 17/2018: Zawarcie umowy dystrybucyjnej gry ?Serial Cleaner? na rynek chiński w zakresie platformy iOS

RB ASO 16/2018: Prototyp gry planszowej “Halls of Horror”

RB ASO 15/2018: Data premiery gry ?Halls of Horror?

RB ASO 14/2018: Zmiana tytułu gry tworzonej we współpracy z Microsoft Corporation

RB ASO 13/2018: Data premiery gry DeathTV oraz rozpoczęcie kampanii promocyjno – marketingowej gry na terenie USA

RB ASO 12/2018: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

RB ASO 11/2018: Zawarcie istotnej umowy ramowej dotyczącej współpracy w zakresie wykonywania portów

RB ASO 10/2018: Ustalenie daty premiery gry ?Serial Cleaner? na platformie Nintendo Switch w Japonii

RB ASO 09/2018: Zawarcie istotnej umowy produkcyjnej z Microsoft Corporation

RB ASO 08/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 29 czerwca 2018 r.

RB ASO 07/2018: Informacja o terminie premiery gry “Ritual”

RB ASO 06/2018: Implementacja gry “Serial Cleaner” na urządzenia mobilne w systemach iOS

RB ASO 05/2018: Premiera gry ?Paper Wars: Cannon Fodder Devastated? na Nintendo Switch

RB ASO 04/2018: Zawarcie umowy na wydanie gry “Serial Cleaner” na platformie Nintendo Switch w Japonii

RB ASO 03/2018: Zawarcie istotnej umowy na wydanie, marketing i dystrybucję gier ?Red Game Without a Great Name? i ?Green Game: Time Swapper? na platformie Android

RB ASO 02/2018: Informacja o niedojściu do skutku emisji obligacji serii A

RB ASO 01/2018: Certyfikacja gry Paper Wars: Cannon Fodder Devastated przez Nintendo

RB ASO 27/2017: Strategia Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie na rok 2018

RB ASO 26/2017: Zmiana daty premiery gry Red Game Without a Great Name na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej

RB ASO 25/2017: Premiera gry Serial Cleaner na platformie Nintendo Switch

RB ASO 24/2017: Premiera gry Red Game Without a Great Name na platformie Nintendo Switch

RB ASO 23/2017: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii A

RB ASO 22/2017: Premiera gry Green Game: Time Swapper na platformie Nintendo Switch

RB ASO 21/2017: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii A oraz upoważnienia Zarządu do ustalenia warunków emisji

RB ASO 20/2017: Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej gry Serial Cleaner ? implementacja gry Serial Cleaner na platformę Nintendo Switch

RB ASO 19/2017: Uzyskanie licencji na wydanie gry ?Paper Wars: Cannon Fodder ? na platformie Nintendo Switch

RB ASO 18/2017: Podjęcie prac nad przekonwertowaniem gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformę Nintendo Switch

RB ASO 17/2017: Podpisanie umowy producenckiej z DJ2 ENTERTAINMENT INC.

RB ASO 16/2017: Ustalenie daty premiery i ceny gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformie Android

RB ASO 15/2017: Premiera gier Red Game Without a Great Name i Green Game: TimeSwapper na platformie Android

RB ASO 14/2017: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

RB ASO 13/2017: Podjęcie uchwał na WZA

RB ASO 12/2017: Wyznaczenie daty premiery gry Serial Cleaner

RB ASO 11/2017: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ASO 10/2017: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB ASO 9/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017r.

RB ASO 8/2017: Ukończenie prac produkcyjnych nad grą Serial Cleaner

RB ASO 7/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

RB ASO 10/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

RB ASO 6/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu sektorowego GameInn

RB ASO 5/2017: Wznowienie prac nad grą ?Blind?n?Bluff?

RB ASO 4/2017: Premiera gry ?Serial Cleaner?

RB ASO 3/2017: Akceptacja gry ?Serial Cleaner? do programu Nvidia Indie Spotlight

RB ASO 2/2017: Rozpoczęcie prac nad przeportowaniem gier Emitenta na system Android

RB ASO 1/2017: Zawarcie istotniej umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry Serial Cleaner

RAPORTY ROCZNE