AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy Draw Distance S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 4 587 165 34,98% 34,98%
Pozostali 8 524 835 65,02% 65,02%
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 26 czerwca 2020 r.)

(W sumie: 13 112 000)

Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 26 czerwca 2020 r.)

Wykres Giełdowy


ANIMATOR

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

22 504 31 04

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY