Walne zgromadzenie akcjonariuszy

KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Nadchodzące wydarzenia:

27.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. :

• za IV kwartał 2019 roku – w dniu 13 lutego 2020 roku

• za I kwartał 2020 roku – w dniu 13 maja 2020 roku

• za II kwartał 2020 roku – w dniu 12 sierpnia 2020 roku

• za III kwartał 2020 roku – w dniu 12 listopada 2020 rok

• raport roczny za 2019 r. – w dniu 28 kwietnia 2020 r.