KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. :

 

– raport roczny za 2021 rok – 14 marca 2022 roku

– raport okresowy za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 roku

– raport okresowy za II kwartał 2022 roku – 11 sierpnia 2022 roku

– raport okresowy za III kwartał 2022 roku –  10 listopada 2022 roku