AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy Draw Distance S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 4 587 165 34,98% 34,98%
Pozostali 8 524 835 65,02% 65,02%
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 20 marca 2024 r.)

(W sumie: 13 112 000)

Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 20 marca  2024 r.)

Wykres Giełdowy


DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY

NWAI Dom Maklerski S.A.

Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Polska
+48 222 019 750
+48 534 203 49