Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia:

Brak nadchodzących wydarzeń.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. :

• za IV kwartał 2018 roku – w dniu 8 lutego 2019 roku

• za I kwartał 2019 roku – w dniu 9 maja 2019 roku

• za II kwartał 2019 roku – w dniu 9 sierpnia 2019 roku

• za III kwartał 2019 roku – w dniu 8 listopada 2019 rok

• raport roczny za 2018 r. – w dniu 15 maja 2019 r.