KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Nadchodzące wydarzenia:

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. :

 

– raport roczny za 2023 rok – 20 marca 2024 roku

– raport okresowy za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku

– raport okresowy za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku

– raport okresowy za III kwartał 2023 roku –  14 listopada 2024 roku