KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Nadchodzące wydarzenia:

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. :

 

– raport roczny za 2022 rok – 13 marca 2023 roku

– raport okresowy za I kwartał 2023 roku – 12 maja 2023 roku

– raport okresowy za II kwartał 2023 roku – 10 sierpnia 2023 roku

– raport okresowy za III kwartał 2023 roku –  13 listopada 2023 roku