iFun4all coraz bliżej NewConnect

iFun4all, spółka córka krakowskiego Bloober Team, została przekształcona w spółkę akcyjną. To kolejny krok w drodze do notowań na warszawskim rynku NewConnect.  Debiut planowany jest jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r.


Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 091 200,00 zł  i dzieli się na 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. ? Rejestracja oznacza, że zgodnie z założeniami mamy duże szanse znaleźć się na parkiecie jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r. Już w maju zamierzamy przeprowadzić emisję prywatną, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć m.in. na dokończenie naszego najnowszego tytułu Serial Cleaner, wykorzystującego technologię real world data ? mówi Michał Mielcarek, prezes iFun4all.

Po przeprowadzeniu oferty i uwzględniając program motywacyjny Bloober Team pozostanie akcjonariuszem dominującym w iFun4all. ? Firma ma w produkcji znakomity tytuł, który w naszej opinii może być jednym z ciekawszych wydarzeń tego roku. Szacujemy, że w związku z prywatną emisją nasza spółka córka pozyska około 2 miliony złotych ? dodaje Piotr Babieno, prezes zarządu Bloober Team SA.

Oferującym w drodze konkursu ofert został wybrany DM BOŚ.