Skład Rady Nadzorczej:

  • Pan Bartłomiej Mielcarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Marcin Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Michał Kędzia
  • Pan Dariusz Kapinos
  • Pan Bartłomiej Kuc

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Bartłomiej Mielcarek

Przewodniczący Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do: 28.04.2021r.

Bartłomiej Mielcarek ukończył Uniwersytet Wrocławski, wydział Prawa i Administracji oraz Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę zawodową rozpoczął w branży finansowej w Deutsche Bank, a od 2005 roku prowadził działalność gospodarczą w branży reklamowej. Współpracował przy organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych dla takich marek jak Microsoft Xbox, Samsung, Philips, Sony. W chwili obecnej Prezes Zarządu w Solution Sp. z o.o.

Bartłomiej Mielcarek nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Marcin Sikora

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do: 28.04.2021r.

Marcin Sikora jest zawodowo związany z grami od 1998 roku, gdy został autorem w kultowym czasopiśmie Neo Plus, w którym przez blisko dekadę był zastępcą redaktora naczelnego. Następnie  pełnił funkcję redaktora naczelnego polskiej edycji miesięcznika o nowych technologiach Stuff oraz redaktora w serwisie KomputerSwiat.pl.

Marcin Sikora nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Michał Kędzia

Członek Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Michał Kędzia jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Od 15 lat pracuje w handlu, od 10 lat zarządza sprzedażą, a od 3 lat prowadzi działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie pracuje jako pełnomocnik zarządu – dyrektor generalny w Activa Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w handlu b2b z sieciami handlowymi jak Biedronka (Jeronimo Martins), Auchan, Carrefour, Selgros, Makro itp. oraz w e-commerce.

Michał Kędzia nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dariusz Kapinos

Członek Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Ubezpieczenia i Inwestycje Finansowe.
Od 13 lat związany z branżą ubezpieczeniową. Pełniący w tym czasie stanowisko Specjalisty oraz Głównego Specjalisty w zakresie underwritingu polegającego na procesie selekcji i klasyfikacji zagrożeń deklarowanych do ubezpieczenia oraz czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na odpowiednich warunkach lub odrzucenia ryzyka ubezpieczeniowego, w takich firmach jak TUiR WARTA S.A., HDI Gerling Polska TU S.A., HDI Asekuracja TU S.A., STU ERGO HESTIA S.A. Obecnie pełniący obowiązki Kierownika Zespołu Ubezpieczeń w STU ERGO HESTIA S.A. w Przedstawicielstwie Korporacyjnym we Wrocławiu.

Dariusz Kapinos nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Bartłomiej Kuc

Członek Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finansów i Rachunkowości. Od początku działalności zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową, specjalność aktuarialna. Współpracował z amerykańską grupą XL Group, obecnie pracuje dla brytyjskiej grupy AVIVA w Warszawie.

Bartłomiej Kuc nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.