Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej iFun4all S.A.

Spółka nie posiada regulaminów Zarządu ani Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku ich uchwalenia dokumenty te zostaną niezwłocznie opublikowane w niniejszej zakładce.