Akcjonariat

Kapitał zakładowy iFun4all S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:

10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Bloober Team S.A. 6 629 600 50,56%

 

50,56%

 

Quercus TFI S.A. 1 220 000 9,30%

 

9,30%

 

Pozostali 5 262 400 40,14% 40,14%

 

Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 03 marca 2019 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Quercus TFI S.A.
  • pozostali
Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 03 marca 2019 r.)
  • Bloober Team S.A.
  • Quercus TFI S.A.
  • pozostali